Ulaş Özdemir – Berlin Konseri

Traces of Âşık – Âşığın İzleri

Solo albümleri ve film müziği çalışmalarının yanı sıra, Fransa’daki grubu Forabandit başta
olmak üzere, Ali Akbar Moradi, Kayhan Kalhor ve Niyaz gibi pek çok dünya müziği ustasıyla
yaptığı uluslararası çalışmalarla tanınan müzisyen ve etnomüzikolog Ulaş Özdemir’in üçüncü
solo albümü “Traces of Âşık – Âşığın İzleri” Fransa’da yayınlandı.
Tamamı Özdemir’in bestelerinden oluşan albümde, 19 yüzyıldan günümüze uzanan
âşıklardan Seyrani, Dertli, Mirati, Esiri, Mücrimi, Meluli, Güzide Ana ve Afe Bacı gibi
ozanların şiirlerinin yanı sıra Özdemir’in kendi sözleri de yorumlanıyor. Özdemir, farklı
bağlamalar ve vokalle kaydettiği albümünde, oldukça dinamik bir üslupla günümüz
İstanbul’unda âşıkların izini arıyor…
19 yüzyıl ortalarında İstanbul’u anlatan Âşık Seyrani’nin sözlerinden, kadın ozanlar Güzide
Ana ve Afe Bacı’nın güçlü nefeslerine, geçmişten günümüze neredeyse aynı dertlerin
anlatıldığı derin şiirler ve yeni müzikler bu albümde dile geliyor. Şehirli bir âşık geleneğinin
izini, müziğin tüm gücünü kullanarak canlı ve akustik tavırla sürdürüyor Özdemir: “Traces of
Âşık – Âşığın İzleri” albümü, müziğin gelenekle kurduğu ilişkiyi yeniden kurgulayarak,
günümüz dünyasına âşıklar diyarından sağlam bir selam gönderiyor…
Temel olarak Anadolu Alevi-Bektaşi müzik kültürü ve geleneksel halk müziğinin âşık
repertuarına dayanan Ulaş Özdemir’in müziği, bağlama ailesinden farklı sazların ustalıkla
icrası ve derin bir vokal ile, Anadolu’nun kadim titreşimlerini bugüne taşımayı hedefliyor.

Biyografi
Müzisyen, besteci ve etnomüzikolog Ulaş Özdemir, Maraş’ta doğdu. Yıldız Teknik
Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi’nde etnomüzikoloji eğitimi aldı. Aynı okulda yüksek
lisans ve doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarının yanı sıra müzisyen olarak solo ve
grup albümleri yayınlanan Özdemir, Türkiye ve yurtdışında pek çok konser ve festivalde yer
almanın yanı sıra film, dizi, belgesel müziği çalışmaları hazırladı. Ali Akbar Moradi, Kayhan
Kalhor, Azam Ali, Niyaz gibi dünya müziği sanatçılarının yanı sıra, Sam Karpienia ve Bijan
Chemirani ile kurduğu Forabandit grubuyla pek çok albüm yayınladı, tüm dünyada konserler
verdi. 1997-2010 yılları arasında Kalan Müzik’te yapımlar sorumlusu olarak çalıştı. Halen
İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için:
www.ulasozdemir.com
https://www.youtube.com/c/UrumUlasOzdemir
https://www.instagram.com/urumulasozdemir
https://www.facebook.com/urumulasozdemir
https://twitter.com/urumulasozdemir